Програма 2016

Download here all presentations from all Indit Black Hat conferences from 2014 till now as you register for free

Изтеглете оттук презентациите от всички досегашни издания от 2014 година като се регистрирате безплатно

Download here all presentations from all Indit Black Hat conferences from 2014 till now as you register for free

Изтеглете оттук презентациите от всички досегашни издания от 2014 година като се регистрирате безплатно

ДЕН 1

ЗАЛА 1

ЗАЛА 2

A
Л
Т
Е
Р
Н
А
Т
И
В
Е
Н

О
Н
Л
А
Й
Н

М
А
Р
К
Е
Т
И
Н
Г

09:00 – 09:15 – Регистрация

09:15 – 09:30 – Откриване на конференцията

09:30 – 10:15 – Изнасяне на резултати от проучване 2016 на Indit Black Hat на българския независим IT пазар.
(Лектор: Георги Динчев, Maxinet)

10:15 – 11:00 –

Защо трябва да се прави линк билдинг с PBN и изтекли домейни?
(Лектор: Калин Каракехайов)

11:00 – 12:00 – Social Media & Viral Marketing – Очаквайте детайли. (Лектор: Младен Борисов )

12:00 – 13:00 – Community – Очаквайте детайли (Лектор: Банко Стоянов )

15:00 – 18:00
Дискусия: Онлайн Маркетинг

Модератор:
Георги Динчев
Участници:
Калин Каракехайов

Младен Борисов
Банко Стоянов

14:00 – 14:45 – Хиена онлайн маркетинг – 5 практични хака за анализ на данните на конкурента
(Лектор: Генадий Воробьов)
14:45 – 15:45 – Дроп Шипинг – Очаквайте детайли (Лектор: Георги Шопов)

16:00 – 16:45 – Защита на сайт от „хакери“ – как хакването на сайт влияе на SEO оптимизацията. (Лектор: Георги Стефанов)

16:45 – 18:00 – Security – Очаквайте детайли (Лектор: Петър Николов)

ДЕН 2

ЗАЛА 1

ЗАЛА 2


T
E
C
H

D
A
Y

S
O
C
I
A
L

&

V
I
R
A
L

10:15 – 11:30 – Кой каза че профилирането и изпращането до 3rd Party List е спам ? (Лектор: Георги Динчев )

11:30 – 12:15 – Предварителна тема: Разработка на българска система за зареждане на електроавтомобили – Очаквайте детайли. (Лектор: Христиан Костов )

12:15 – 13:00 – Автоматизирано оценяване на TCP/IP стекове Устойчивост и надеждност на мрежовия стек. Лесно автоматизирано тестване за потребители и мрежови специалисти. (Лектор: Мартин Георгиев)

14:00 – 15:00 – The Right Way of Writing IT Job Specs – Minimizing Misunderstanding Between IT Needs and HR Competence (Лектор: Теодор Колев )

15:00 – 16:00 – Имейл Маркетинг – Очаквайте детайли. (Лектор: Невяна Коева)

16:00 – 17:00 – SEO Redirects – Успешни практики през 2016-та година (Лектор: Теодор Захариев)

10:00 – 13:00
Дискусия: Алтернативни канали за реклама

Модератор:
Калин Каракехайов
Участници:
Генадий Воробьов
Георги Шопов
Георги Стефанов
Теодор Колев

14:00 – 16:00
Дискусия: UX и Сигурност: Къде е златната среда?

Модератор:
Георги Динчев
Участници:
Христиан Костов
Мартин Георгиев
Петър Николов

18:00 – Коктейл