Atanas Chobanov

Atanas-Chobanov

Atanas Chobanov is an editor of the journalistic blogging site “Bivol” – official partner of Wikileaks for Bulgaria and the Balkans. He has lived in France since 1990, where he defended a PhD in linguistics in 2003 at the University of Paris-West. Since 2007, he has worked as a research engineer at CNRS, France, at the MoDyCo Laboratory. Since 2008 he has been a member of the Public Council of the Anna Politkovskaya Free Movement Association.

Атанас Чобанов е редактор на сайта за разледваща журналистика “Биволъ” – официален партньор за България и Балканите на Wikileaks. Завършва френската езикова гимназия в София. От 1984 до 1989 е активен спелеолог и катерач. Живее във Франция от 1990 г. където защитава докторат по лингвистика през 2003 г. в Университет Париж-Запад. От 2007 г. работи като инженер-изследовател в CNRS, Франция, в лабораторията MoDyCo.  От 2008 г. е член на Обществения съвет на Асоциацията за свободно слово „Анна Политковская“.

Contacts: