Banko Stoyanov

Banko-Stoyanov

Banko Stoyanov specializes in the development of online strategies, SEM, branding, social marketing, web development. Co-founder of one of the largest affiliate and online business sites – Predpriemach.com With a wealth of experience in building Online Societies.

Банко Стоянов специализира в разработването на онлайн стратегии, SEM, брандинг, социален маркетинг, уеб девелопинг. Съосновател на един от най-големите сайтове за афилиейт и онлайн бизнес – Predpriemach С богат опит в изграждането на Онлайн общества.

Contacts: