Georgi Shopov

Georgi-Shopov

Georgi Shopov is the founder and owner of Web Seller Guru – SaaS Platform for Drop-shippers that helps them manage their merchandise. In 2013 he sells his hosting company HostSean Ltd at Icn.bg. He is also co-owner of Freak Media Group Ltd., which is engaged in digital, social marketing and page optimization. Owner of several media sites with a monthly audience of over 3 million users.

Георги Шопов е основател и собственик на Web Seller Guru Ltd. SaaS платформа за Дропшипъри която им помага ву управлението на продавните от тях стоки. През 2013 година продава своята хостинг компания HostSean Ltd na Icn.bg. Към момента също така е съсобственик на Freak Media Group Ltd., която се занимава с дигитален, социален маркетинг и оптимизация на страници. Собственик е на няколко медийни сайта с месечна аудитория от над 3 милиона потребители.

Contacts: