д-р Красимир Коев

Красимир Коев е Сертифициран Етичен Хакер, и IT екпсерт по киберсигурност, преподавател във Военна Академия “Г.С. Раковски”, консултант по комункации към Българската Армия и Директор Киберсигурност в PwC Bulgaria.  Има разширени познания по DDoS Protection Services, Threat and Vulnerability Management,  Security Event & Information Management, Oracle DB, Governance Risk Management и др. Неговата тема на Indit Black Hat Конференция 2020 е с игривото име “По следите на дигиталният индианец”, зад което всъщност се крие намек за вечната борба между – от една страна – големите корпорации и правителства и – от друга стрна – хакерите и малките независими It предприемачи… В уютната обстановка на “едно тайно място в Балкана” ще се разказва за “територията” на различните протоколи и мрежи за пренос на данни, за лични данни и дигитални “отпечатъци”, за подходите за работа и анализиране на различните видове информация за нас: Пасивна, Активна, Хибридна… Ще бъде интересно .. за всички присъстващи;)

 

— > English

Krasimir Koev is Certified Ethical Hacker, Cybersecurity and IT Security expert, Ph.D. at National Defence College ‘G. S. Rakovski’ with an expertise on cybersecurity of communication in Bulgarian Army, Manager at PwC Bulgaria. He has knowledges on DDoS Protection Services, Managed Security, Security Consulting, Threat and Vulnerability Management,  SIEM/SOC (Security Event & Information Management / Security Operations Center), Oracle DB, Governance Risk Management, Infrastructure and Network Security, Data Protection, Privacy, Threat & Vulnerability management. Additionally he has experience on Web Banking, Mobile Banking, PCI/DSS, AWS security architecture, RedSeal, CyberArk, Palantir Software, SYSTEMATIC. Mr. Koev is lead Auditor ISO27001:2013, ISO19011:2002, ISO9008:2014 and ISO 22301 and a consultant SABSA and TOGAF.

Contacts: