Metodi Darzev

Metodi_Darzev

Methods Darzev is a partner in the startup Tool.Domains – automated system for SEO filtering of domains with history. He has extensive practical experience in programming and testing of different platforms in their positioning in google serp.

Методи Дързев има богат практически опит в програмирането и тестването на различни платформи при тяхното позициониране в google serp. Един от авторите на иновативния проект Tool.Domains – автоматизиранa система за SEO филтеринг на домейни с история.

Contacts: