Нина Трънкова

Модератор в публичната „Google+Help“ in the English language общност: https://plus.google.com/communities/115758385206378551362

Член на Google Create Program, експерт в Google Aspire, Google-owned public Community

Контакти: