Никола Николов

Никола Николов е системен администратор с интереси и познания в областта на невронауките и тяхното приложение в модерните мозъчни устройства.
Неговата лекция на Indit Black Hat 2020 e: „Мястото на мозъчните устройства в телемедицината и ключовата им роля в защитата на лични данни“, в която ще се засегне темата за личностната идентичност и свободната воля на хората и как индивидуалната мозъчната активност може да се използва като инструмент за защита на данни.

Контакти: