George Dinchev

Онлайн експерт с повече от 15 годишен опит в разработването на онлайн проекти и управител на Максинет ЕООД – дигитална компания с богат опит в разработването на цялостни онлайн и софтуерни решения за малкия и среден бизнес. Георги Динчев е дипломиран психолог и един от основоположниците на онлайн психологията в България.

Contacts: