George Dinchev

Online expert with 15yrs experience and CEO of Maxinet Ltd. – a digital company with huge portfolio in online development for SME. Georgi Dinchev is an email marketing expert and Founder of MailBul.com

Онлайн експерт с повече от 15 годишен опит в разработването на онлайн проекти и управител на Максинет ЕООД – дигитална компания с богат опит в разработването на цялостни онлайн и софтуерни решения за малкия и среден бизнес. Георги Динчев е дипломиран психолог и един от основоположниците на онлайн психологията в България.

Contacts: