Growth Hacking

Growth Hacking |

Indit Black Hat trademark – an alternative panel far away from mainstream of most of digital conferences… SEO, hacks, PBN, email marketing, bulk lists, databases, expired rich forums, groups, sites, domains, apps and many more…

Присъствайте на уникалния панел за алтернативни канали за реклама, които не са в мейнстрийма на дигиталните конференции – seo хакове, имейл маркетинг, бази-данни, публични групи на стари приложения с големи аудитории и много други. Панелът е в отворен дискусионен формат, в който собственици и разработчици на софтуерни приложения разказват за първите си опити, проби и грешки и кои иновативни и незабранени тактики са използвали при своя старт.

Agenda Page here >